In Nederland kennen we nuldelijnszorg, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg.

  • Eerstelijnszorg is direct toegankelijke zorg voor patiënten. Het gaat dan om zorg die je krijgt van huisartsen, fysiotherapeuten of de psycholoog.
  • Voor tweedelijnszorg heb je een verwijzing nodig. Het gaat om zorg door een specialist of in een ziekenhuis, waar een huisarts naar doorverwijst.
  • Derdelijnszorg wordt gegeven in academische centra of gespecialiseerde kenniscentra of klinieken.

Er zijn in Nederland twee academische ziekenhuizen met een lymeziektepoli, het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum en het Radboudumc.